Woongemeenschap

Wie kiest voor wonen bij Iewan maakt niet alleen een bewuste keuze voor een ecologische manier van wonen en leven, maar ook voor wonen in groepsverband. Bewoners kennen elkaar, delen voorzieningen en dragen gezamenlijk zorg voor hun leefomgeving.

Iewan biedt plaats aan een verscheidenheid in huishoudens: er is plek voor gezinnen, eenoudergezinnen, woongroepen, en een- en tweepersoonshuishoudens. Ook zijn er twee gelijkvloerse woningen voor 50+-ers. Het project telt ook in een aantal werkruimtes. Daarnaast is er De Kleine Wiel, een multifunctioneel gebouw waarin verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd worden.

Voorzieningen en ruimtes delen

Elke wooneenheid heeft een eigen badkamer en keuken. Daarnaast worden er voorzieningen gedeeld; voorzieningen die je bij een ander huis meestal niet hebt, zoals een huiskamercafé en een voedselcoöperatie, maar ook voorzieningen die je anders voor één huishouden gebruikt maar veel beter zou kunnen delen, zoals een luxe badkamer, logeerkamers, wasmachines, stofzuigers en klusgereedschap. Autobezitters kunnen hun auto delen.

Voordelen

Gemeenschappelijk wonen heeft diverse voordelen. Op milieugebied, aangezien compact wonen en voorzieningen delen betekent dat er minder grondstoffen en oppervlakte wordt verbruikt, maar zeker ook op sociaal gebied. Door samen te leven ontstaan er allerlei initiatieven en kunnen mensen elkaar helpen of gewoon op goede ideeën brengen. Het delen van werkplaatsen maakt meer mogelijk qua inspiratie en kennisoverdracht, en werkt stimulerend.

Het delen van ruimte en verantwoordelijkheden werkt ook een duurzame, kleinschalige economie in de hand: bewoners doen onderhoud en beheer zelf in plaats van dit uit te besteden. Hierdoor kan de huur relatief laag blijven en zijn de wooneenheden voor alle inkomensgroepen betaalbaar. Behalve onderhoud zijn er ook nog andere taken om de gemeenschap draaiende te houden, en ieder kan daarvan doen wat hem of haar ligt.

Foto: Gerteke Geurkink

Foto: Gerteke Geurkink

Open uitstraling

Het project beoogt een open uitstraling naar bewoners en niet-bewoners te hebben. Iewan wil graag als voorbeeldproject dienen, onder meer door het organiseren van open dagen, meewerkgelegenheden, trainingen en rondleidingen. Succesvolle bouwtechnieken, waterbesparing en energieoplossingen kunnen een voorbeeld zijn voor professionele en particuliere bouwers, maar ook voor initiatiefrijke burgers met plannen voor een gemeenschappelijk woonproject alsmede voor woningcorporaties en lokale overheden die dergelijke burgerinitiatieven willen ondersteunen. Ook voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden wil het project toegankelijk zijn.

Iewan biedt dus meer dan wonen alleen, en is nadrukkelijk geen slaapwijk doordat er bedrijvigheid plaatsvindt in de werkruimtes en in het multifunctionele De Kleine Wiel.

Toekomstige bewoners, Talis en Vastbouw tekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: William Moore Fotografie

Iewanners, Talis en Vastbouw tekenen de samenwerkingsovereenkomst.
Foto: William Moore Fotografie